Elilink Group Building

Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 54, 100, 150, 250, 700 m2
 3. Số tầng: 9

Thiên Phúc Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 20, 50, 100m2
 3. Số tầng: 6

Đông Á Building

Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 50, 100 m2
 3. Số tầng: 5

The Athena Building

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 42, 72, 150, 244, 358, 588 m2
 3. Số tầng: 12

Centre Point Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300 m2
 3. Số tầng: 17

Lê Huỳnh Building

Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 50, 100, 200 m2
 3. Số tầng: 7

Cao ốc Phú Nhuận

Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100, 200, 300, 400, 500 m2
 3. Số tầng: 12

Waseco Building

Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 50, 100, 200, 500, 1.000 m2
 3. Số tầng: 7

G Tower

Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 70, 130, 300 m2
 3. Số tầng: 5

Botanic Tower

Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 131, 212, 326 m2
 3. Số tầng: 18

VTC Building

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 50, 100, 260, 310 m2
 3. Số tầng: 6

Ariang Building

Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 180m2
 3. Số tầng: 8

An Phú Building

An Phú, Phường An Phú, Quận 2

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 50, 75, 100, 150 m2
 3. Số tầng: 15

Vitaco Building

Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 112m2
 3. Số tầng: 3

Alva Building

Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 120m2
 3. Số tầng: 4

Transviet Tower

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 75, 100, 125 m2
 3. Số tầng: 8

Agriseco Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 70, 190m2
 3. Số tầng: 6

The Vista Building

Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 400, 500 , 700, 950, 2000 m2
 3. Số tầng: 28

Toàn Cầu Office

Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 90, 110 m2
 3. Số tầng: 4

VTC Online Building

Đặng Thai Mai, Phường 7, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 30, 50, 100, 140 m2
 3. Số tầng: 8

Vsmart Office

Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 25, 50, 75, 110 m2
 3. Số tầng: 5

Xuân Thủy Building

Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 60, 80, 86, 160 m2
 3. Số tầng: 5

Út Tịch Building

Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300m2
 3. Số tầng: 7

Vissai SG Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100, 150, 500 m2
 3. Số tầng: 13

Phụ Nữ Building

Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 200, 400 , 553 m2
 3. Số tầng: 12

PN Techcons Building

Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 45, 90, 200 m2
 3. Số tầng: 18

PTD Building

Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 130, 260m2
 3. Số tầng: 5

PBS Building

D52, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 60, 90m2
 3. Số tầng: 6

Yên Thế Building

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 70, 250, 320, 500, 700m2
 3. Số tầng: 10

Hosco Building

Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 80, 100, 150m2
 3. Số tầng: 6

Đại Dũng Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 80, 100, 250 m2
 3. Số tầng: 8

We Office

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 10, 16, 27, 30, 40, 46, 71, 110 m2
 3. Số tầng: 6

235LTK Building

Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 71, 107, 160, 166, 1.900 m2
 3. Số tầng: 6

Green view building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 28, 40, 60, 80, 100m2
 3. Số tầng: 6

Tòa nhà 42 Lê Trung Nghĩa

Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 80, 100 m2
 3. Số tầng: 5

Gia Cát Building

Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 20, 350m2
 3. Số tầng: 7