Saigon Mainson

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 50, 70, 90, 105, 150, 170, 220, 340m2
 3. Số tầng: 16

Saigon Ingot Building

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 60, 70, 120, 272, 342m2
 3. Số tầng: 10

Ruby Building

Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 30, 40m2
 3. Số tầng: 7

Artexport Building

Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 72, 110m2
 3. Số tầng: 5

Robot Tower

Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 55, 150, 200, 335m2
 3. Số tầng: 15

Qunimex Building

Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 50, 80, 120, 165m2
 3. Số tầng: 9

PVC Saigon Building

Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 80, 150, 200, 300, 500m2
 3. Số tầng: 9

Pjico Tower

Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 100, 150, 200, 320m2
 3. Số tầng: 8

Phương Nam Building

Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 70, 110, 130, 210m2
 3. Số tầng: 9

Phượng Long Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 80, 100m2
 3. Số tầng: 9

Pax Sky 7 Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 50, 100m2
 3. Số tầng: 8

Pax Sky 6 Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 114, 228, 456, 684, 2.964m2
 3. Số tầng: 12

Pax Sky 4 Building

Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 60, 100m2
 3. Số tầng: 2

Pax Sky 3 Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 65, 130, 260m2
 3. Số tầng: 11

Pax Sky 2 Building

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 70, 130, 200m2
 3. Số tầng: 12

Pax Sky 1 Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100, 150, 200, 386m2
 3. Số tầng: 12

Pasteur Tower

Pasteur, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 230, 280m2
 3. Số tầng: 8

OSC Vietnam Building

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 70, 130m2
 3. Số tầng: 9

OIIC Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 40, 70m2
 3. Số tầng: 8

NTMK Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 50m2
 3. Số tầng: 4

NTA Building

Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 18, 25, 40m2
 3. Số tầng: 3

NP Tower

Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 30, 50, 70, 100, 150m2
 3. Số tầng: 8

FIT Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 70, 150, 220, 300m2
 3. Số tầng: 8

Nikko Building

Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 52, 62, 80, 100, 150m2
 3. Số tầng: 11

Ngọc Linh Nhi Building

Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 21, 43, 45, 88m2
 3. Số tầng: 7

Ngọc Đông Dương Building

Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 80, 100, 190m2
 3. Số tầng: 7

Nam Minh Long Building

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100, 150, 210m2
 3. Số tầng: 12

Nam Á Office Tower

Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 125, 185m2
 3. Số tầng: 17

NAHI Building

Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 85, 158, 270, 380, 620m2
 3. Số tầng: 5

Mỹ Vinh Office Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 73, 75, 150, 450m2
 3. Số tầng: 12

Minh Tinh Building

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 40, 100m2
 3. Số tầng: 11

Minh Long Tower

Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 150, 200, 357m2
 3. Số tầng: 14

Me Corp Building

Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 100, 150, 200, 300, 400, 500m2
 3. Số tầng: 3

MB Bank Building

Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 60, 100, 180, 480m2
 3. Số tầng: 14

Master Building

Trần cao Vân, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 90, 133, 154, 300, 500m2
 3. Số tầng: 11

M&N Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 80, 100, 200m2
 3. Số tầng: 12